Home > Privacy

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waar en waar je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens versta ik: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen, of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden:

Zodat ik contact met je op kan nemen, voor het opstellen van offertes overeenkomsten, facturen, zodat ik je op de hoogte kan stellen van mijn producten en diensten, om reviews te kunnen plaatsen. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Je persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, mijn dienstverlening en producten te verbeteren, klachten in behandeling te kunnen nemen, en fraude te voorkomen. Ik verkoop je gegevens niet door aan derden.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Om de doeleinden uit te voeren verwerk ik wij de volgende gegevens: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Stuur dan een mail naar info@one-of-me.nl Met verzoek tot inzage van je gegevens. Uiterlijk binnen 4 weken krijg je een reactie op het verzoek. Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) of andere wetgeving? Dan heb je het recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering, of afscherming van je persoonsgegevens, daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens. Ook het recht om minder gegevens te verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@one-of-me.nl Of neem telefonisch contact op met mij op telefoonnummer 06-40490116. Uiterlijk binnen 4 weken krijg je een reactie op het verzoek. Ik wil je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom pas ik alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruik ik beveiligingssoftware zoals een virusscanner en/of firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen en een beveiligde internetverbinding. Ook is mijn website bij Websteen in onderhoud.

Bewaring persoonsgegevens

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Mails en nieuwsbrieven

Mocht je mails en of nieuwsbrieven van one of me ontvangen kun je je daarvoor altijd weer voor afmelden. Onder elke nieuwsbrief staat een afmeld link als je daarop klikt worden jouw gegevens automatisch verwijderd en ontvang je niks meer van ons. Wat betreft gewone mails door te antwoorden en aan te geven dat je deze niet meer wil ontvangen zullen wij jou gegevens verwijderen uit ons systeem zodat je geen mails meer ontvangt.

Website

Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid over informatie en die op onze website staat bij ons. Mocht hier toch een fout inzitten dan horen wij dat graag. Jij bent echter verantwoordelijk voor wat jij met onze informatie doet. Je hebt dus geen rechten die ontleend kunnen worden naar aanleiding van de informatie op onze website. Ook kunnen we niet niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade als gevolg van informatie op deze site. Dus wat je leest en wat je met de info doet en eventuele gevolgen die daar uit voort vloeien daar ben jezelf verantwoordelijk voor.

Recensie's en video's die we gebruiken op onze website en op social media

Mochten er foto's en of video's, recensie's beeldmateriaal gemaakt worden die gebruikt worden voor promotiedoeleinden zullen we altijd eerst schriftelijke toestemming en of mondeling toestemming vragen aan die persoon om dit te mogen inzetten en om te mogen gebruiken voor deze bovenstaande doeleinden.

Wilt u meer weten over mijn diensten? Maak dan meteen een afspraak
Neem direct contact op
© 2021 One of me